Jokamiehenoikeudet

Saat jokamiehen oikeuksilla

⦾ liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)

⦾ oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)

⦾ poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

⦾ onkia ja pilkkiä

⦾ kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa

⦾ aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle

⦾ häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä

⦾ kaataa tai vahingoittaa puita

⦾ ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta

⦾ häiritä kotirauhaa

⦾ roskata

⦾ ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa

⦾ kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Tulenteko ei ole jokamiehenoikeus.

⦾ Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä maastoon ilman maanomistajan lupaa.

⦾ Avotulta ei saa tehdä edes luvan kanssa, jos metsäpalovaroitus on annettu tai metsäpalovaara on muutoin ilmeinen.

⦾ Avotuleksi ei katsota retki- tai muuta keitintä, joka on eristetty maapohjasta ja ympäristöstä.

⦾ Jos tuli karkaa ja aiheuttaa vahinkoa, on sen sytyttäjä korvausvelvollinen.

Metsästyslain mukaan koiraa ei saa pitää irti ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa.